فرودجا به عنوان اولین وب فیزیکی*  فارسی زبانان آغاز به کار کرده است. این مفهوم ایده جدیدی است که شرکت گوگل آن را در سال ۲۰۱۵ معرفی نموده است و اکنون ما نیز  وب فیزیکی فارسی زبانان را در ایران راه اندازی می کنیم. بسیاری از شرکت ها و فروشگاه های بزرگ و کوچک اکنون…